Verklaring van Overeenstemming

Verklaring van overeenstemming

Lees dit document aandachtig door.

U zult aan boord een ontmoeting hebben met onze duik- en snorkelgidsen die u alle informatie en instructies zullen geven met betrekking tot veiligheid aan boord en in zee. Na de vergadering wordt u gevraagd dit document te ondertekenen voor akkoord.